Водачът на израилтяните – Моисей

Той води израилтяните в продължение на 40 години през пустинята до Обетованата земя, считайки се за избраник от Бог да ги освободи от робството в Египет. Според юдаизма Моисей е най-великия библейски пророк, защото пръв известява идването на Христос и става приемник на десетте Божи Заповеди.

“Той говори Господ, Бог на евреите: пусни моя народ, за да Ми извърши служба – Моисей”

Според учените и библейските източници Моисей е роден в семейство на евреи в Египет и е живял през XIV – XIII век преди новата ера. По това време евреите са били роби от близо 400 години. От страх да не се съюзят с враговете на Египет, фараона заповядал да бъдат избити всички израилтянски новородени момченца. Майката на Моисей успяла да го скрие, но той бил открит от дъщерята на фараона, която го отгледала в двора на владетеля.

Несъкрушимата воля на Моисей и Десетте Божи заповеди

Когато пораснал, Моисей убил египетски робовладелец, когото видял да бие роб. Страхувайки се от смъртна присъда, бъдещият пророк избягал в съседната Мадиамска земя, където се счита, че се оженил за дъщерята на мъдър шейх.

През следващите 40 години Моисей живял там като пастир. Докато пасял овцете в Синайската планина, видял един храст да гори. Странното било, че пламъците не поглъщали растението.

Според легендата, щом приближил , видял Бог, който му казал, че го е избрал за важна мисия – да освободи поробените израилтяни от робството и да ги отведе в Обетованата земя.

Приемайки тази сложна задача, Моисей се завърнал в Египет и поискал от фараона да освободи робите, като го предупредил, че ако не го направи, Египет ще си въвлече Божието наказание.

След отказа на фараона Бог изпратил бедствия, които опустошавали Египет месеци наред – чак докато фараонът не се съгласил да пусне робите.

В търсене на свободата, Моисей повел израилтяните от Египет към Арабската пустиня. Междувременно фараонът съжалил и променил решението, че се е лишил от толкова работници и изпратил след тях колесници с преследвачи, които да върнат робите в Египет. Когато евреите стигнали до водите на Червено море, те били притиснати: от едната страна достигали до водата, а от другата им прииждали египетски конници. Тогава се намесил и Моисей, който призовал Бог да раздели водите, за да преминат евреите. Колесниците на фараона тръгнали подире им, но били отнесе от вълните на морето.

По-късно Бог се явил на Моисей в Синайската планина и му дал скрижалите с кодекса, който евреите трябвало да спазват в замяна на неговото трайно благоволение. Моисей ги представил като Десетте Божи заповеди, които и до ден-днешен са в основите на юдейско-християнската етика.

Десетте Божи заповеди

Моисей станал проводник между Бог и израилтяните: пряката връзка помежду им го различавала от всички останали пророци. 

Обетованата земя

Божият пратеник повел преданите израилтяни из пустинята и изпратил напред 12 души да търсят Обетованата земя. Десет от тях се завърнали след 40 дни, но без добри новини. Всички паднали духом, а Бог наказал евреите за неверието им – оставил ги да обикалят още 40 години, докато поколението на съмняващите се изчезне. 

“Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни”

Моисей все пак стигнал близо до обещаната територия, но не стъпил там. Той поверил хората на помощника си Иисус Навин, изкачил се на планината Невро и умрял на 120 години.

Моисей е пример за саможертва. Той напуска жена си и децата си, за да изпълни волята на Бог и да освободи евреите. Той преминава през редица препятствия, но със силна вяра и увереност успява да изпълни поставената задача.

Моисей и неговия завет
Последователите на юдаизма по света

Автор: Иван Караиванов
decoration

Аз вярвам, че човек не се ражда Джентълмен, той се възпитава такъв. Независимо от епохата или социалната си принадлежност той може да е възпитан, учтив и благороден. Моята философия е проста: изглеждайте добре, живейте добре, бъдете за пример.

Свържете с автора: