Телефонен разговор с джентълмен?

Комуникацията по телефона е лесна, бърза и незаменима. В много случаи именно едно телефонно обаждане може да задвижи осъществяването на сделка, да изясни нещо неясно, да възобнови прекъснати взаимоотношения.

За съжаление, индиректната комуникация по телефона ни лишава от възможността да видим очите, жестовете и изражението на отсрещната страна, което може да доведе до недоразумения. Често с прекалено много телефонни обаждания може да предизвикаме обратния ефект и вместо да постигнем желанието си – бизнес среща, продажба, ново приятелство – да отблъснем или ядосаме събеседника.

7 знака, че водите телефонен разговор с джентълмен

Ако се страхувате това да не се случи, прочетете как го правят джентълмените.

7 знака, че водите телефонен разговор с джентълмен
Истинският джентълмен знае как да общува по телефона

Ето кои са признаците, че водите телефонен разговор с такъв:

  1. Не звъни настоятелно, ако линията е заета и има възможност, оставя кратко и ясно гласово съобщение.
  2. Още в началото на разговора се представя и ви уведомява в каква връзка ви търси и защо се обажда.
  3. Не говори бързо, има ясна дикция, не създава впечатление, че вниманието му е раздвоено с нещо странично от провеждания разговор.
  4. Не ви прекъсва – да прекъсваш събеседника си е проява на лошо възпитание, джентълмените никога не го правят. Дори и да е наясно с всичко, което му обяснявате, той ще ви даде възможност да изкажете мисълта си и да споделите вашето мнение.
  5. Изслушва ви – дори и темата да е неприятна за него, а той да е ядосан или разочарован, никога няма да позволи нещата да останат неизяснени и ще изслуша вашата теза, без посредници и преразкази от трети лица. За него така е честно.
  6. Търси вашето мнение. Задава въпроси, съветва се, изчаква и се опитва да си изясни вашата гледна точка. С вниманието си той ви показва, че вие имате значение и вашето мнение е ценно.
  7. Предлага решения, стреми се да пести от времето ви, търси начини да решите въпроса по-възможно най-бързия и оптимално изгоден и за двете страни начин.

Автор: Иван Караиванов
decoration

Аз вярвам, че човек не се ражда Джентълмен, той се възпитава такъв. Независимо от епохата или социалната си принадлежност той може да е възпитан, учтив и благороден. Моята философия е проста: изглеждайте добре, живейте добре, бъдете за пример.

Свържете с автора: