Пътят на Александър Велики

Няма как да пропуснем историята на един от най-великите войни, раждали се някога. Той е описван от историците като един от най-великите пълководци на всички времена. Тактиките на Александър Велики оказват влияние върху военните стратези в продължение на векове. Амбициозен, дързък и ловък, едва на 32 години Александър III Македонски създава империя, простираща се от Гърция и Египет до Индия.

Как започва всичко за Александър Велики

Александър Македонски е роден в Пела, Македония. Син е на Филип II. Предполага се, че под влияние на учителя си Аристотел често е предпочитал Илиада и Одисея, отъждествявайки се с героите от епоса Ахил и Одисей.

Едва на 16 годишна възраст Александър е извикан в Пела, за да поеме временно управлението на държавата, докато баща му е на военен поход, целящ да потуши въстание в Тракия. На 18 годишна възраст Александър повежда конницата в битката при Херонея, където прави пробив във вражеските редици, спечелвайки изключително важна победа за баща си.

Година по-късно след убийството на Филип II, Александър се възкачва на престола и веднага започва акции срещу реалните и предполагаеми опоненти на властта. Той действа бързо и безскрупулно – убива основния си враг Атал и потушава бунта в гръцкия град Тива по изключително безмилостен начин за назидание на всички.

Първия военен поход на Александър е през 335г срещу войнствено настроените илири и трибали в Дунавската равнина. Той натоварва цялата си армия на салове от животински кожи, пълни със слама, за да прекоси реката през нощта. Находчивостта и хладнокръвната преценка се проявяват и в следващите му военни действия през годините.

Изграждането на империята на Александър Велики

След като укрепва положението си в Европа, 22-годишния Александър не се задоволява само с това. Той насочва вниманието си на изток, към Персия. Планира внимателно всеки свой ход, преди да прекоси пролива Дарданели и да навлезе в Анадола.

Могъщата армия на Александър тогава наброява пет хилядна конница, 40 000 пехотинци, включително тракийски копиеносци и критски стрелци. Първата важна победа на войската му срещу персите е при Граник през 333 г. Пр.н.е. Там прилага бойния ред, който възприема от баща си – усъвършенстван вариант на гръцката фаланга, строените във формата на квадрат бойци вече са повече и част от тях са въоръжени с дълги копия. Македонската фаланга е и по-маневрена заради по-леките ризници.

Пътят на Александър Велики
Конницата на Александър Велики

Това далеч не е единствената битка на Александър срещу персите. Година по-късно войската му се сблъсква с армията на Дарий III в равнините на Иса (Днешната граница на Турция и Сирия). В това важно сражение македоните побеждават значително по-многобройната персийска армия, но не успяват да заловят Дарий III, който успява да избяга. Александър продължава похода си към Египет, част от тогавашната могъща персийска империя, завладявайки по пътя си финикийски Тир и Газа. Докато е в Египет, Александър използва откъс от Одисея, за да намери рибарско селище и да издигне град на това място. Александрия се превръща в център на търговията между Европа и Изтока и става един от най-важните градове през елинистичната епоха.

“Затова ме наричай господар на цяла Азия” – Александър Македонски

През 331 г. Пр.н.е. Александър отново кръстосва шпаги със своя стар противник Дарий III и отново печели, въпреки че персите отново са имали числено превъзходство. Малко по-късно повечето персийски градове доброволно отварят врати пред Александър, а Дарий III най-накрая е заловен и убит. След смъртта на Дарий III, Александър Велики се провъзгласява за наследник на персийския трон. Македоните, уморени от битки, се надявали това да сложи край на бойните походи на техния владетел. Но Александър Велики продължил похода си в стремеж да подчини всички персийски владения и да разшири империята си до Индия.

Александър комбинира качествата си, за да се превърне в един от най-великите пълководци за всички времена. Вдъхновен от Омир, той приема обучението си от Аристотел изключително отговорно. На крехка възраст поема трона от баща си, но запазва самообладание и дисциплина. Изготвя строго определен план за последващите действия на империята му. Благодарение на дръзкия и амбициозен характер, той успява да създаде империя, простираща се от Гърция до Индия. Александър е пример за безстрашен и истински лидер и до ден-днешен.

Александър Велики и славната му империя
Подвизите на Александър Македонски

Автор: Иван Караиванов
decoration

Аз вярвам, че човек не се ражда Джентълмен, той се възпитава такъв. Независимо от епохата или социалната си принадлежност той може да е възпитан, учтив и благороден. Моята философия е проста: изглеждайте добре, живейте добре, бъдете за пример.

Свържете с автора: