Маниерите на джентълмените

Да бъдеш джентълмен не е толкова трудно или скъпо удоволствие. Това може да стане с придобиването на определени обноски и начин на поведение. Голяма част от нас работят в големи компании, където се съблюдава съответен етикет и поведение. Много от тези национални и международни корпорации организират презентации и конференции, на които е необходимо да се представите в най-добрата си светлина.

Маниерите на джентълмените по време на официално събитие

Един от важните моменти, свързани с подобни събития, е маниерът на хранене, когато сте поканени на официална вечеря или работна закуска. Има определени канони, които трябва да се спазват, за да останете в очите на останалите като истински джентълмен и човек със стил. Така например, при официална вечеря не е препоръчително да поставяте лактите си на масата или да доближавате лицето си към храната. Когато блюдото е твърде далеч от вас, можете да помолите учтиво най-близко седящия до него да ви помогне.

Започването на храненето е основен момент от всяка официална вечеря. За да сте сигурни, че не избързвате или закъснявате с началото на своето блюдо, е необходимо да се съобразявате с останалите гости. Желателно е да започнете да се храните, когато поне 2-3 от вашите сътрапезници са го направили. Когато храната е топло сервирана, може да се започне почти веднага с вечерята.

Маниерите на джентълмените

Как трябва да се държи един мъж по време на официална вечеря

При привършване на вечерята има определен етикет, с който показвате, че сте готов. Поставяте ножа и вилицата в чинията, като те са разположени диагонално. Те трябва да са намират в положение, наподобяващо часовниковите стрелки, показващи 4:20.

Вижте още: Добрите обноски, които понякога забравяме

Напускането на официално събитие става, след като информирате вашите домакини и останалите гости, че имате причини за това. При по-големи официални събирания можете да си позволите тръгването и без да съобщавате на останалите. Задължително е, обаче, да се обадите в рамките на 1-2 часа на домакините и се извините за отсъствието си от завършека на събирането.

Джентълменството не е инцидентна проява на стил и чест. То се изгражда и доказва постоянно и във всякакви ситуации. За да бъдете съвременен джентълмен е необходимо да запазите маниери и обноски, издържали проверката на времето и характерни за „мъжете на честта“ през вековете.

Автор: Иван Караиванов
decoration

Аз вярвам, че човек не се ражда Джентълмен, той се възпитава такъв. Независимо от епохата или социалната си принадлежност той може да е възпитан, учтив и благороден. Моята философия е проста: изглеждайте добре, живейте добре, бъдете за пример.

Свържете с автора: